Reperkusije nezdrave prehrane na oralno zdravlje djece i adolescenata

Autor: Tomislav Škrinjarić, Mihaela Jukić, Mirta Kucljak, Tina Maričić
Sažetak:

Ubrzani način života, sve dostupnija „brza“ i nezdrava prehrana i sve slabija oralna higijena uzrok su tome da je rani dječji karijes i dalje jedan od najvećih problema javnoga zdravstva. Istraživanja su pokazala kako je pet puta učestaliji od astme te čak četrnaest puta učestaliji od kroničnog bronhitisa. Rani dječji karijes jedan je od najvećih izazova današnje dječje stomatologije. Glavni etiološki čimbenik za nastanak ranog dječjeg karijesa upravo je neadekvatna prehrana, koja uzrokuje i probleme s tjelesnom masom i druge zdravstvene probleme. Usvajanje zdravih prehrambenih navika od najranije dobi uz adekvatne oralnohigijenske navike osigurava cjeloživotne benefite.

Ključne riječi:
oralna higijena; rani dječji karijes; zdrava prehrana

OGLAS