(Zlo)uporaba srednje vrijednosti kao mjere centralne tendencije te ostale česte pogreške prilikom analize prikupljenih podataka

Autor: Krešimir Šolić, Mario Vukušić
Sažetak:

Pravilna statistička obrada podataka neophodna je kako bi zaključivanje na temelju rezultata emprijiskih medicinskih istraživanja bilo točno. U znanstvenom istraživanju potrebno je učiniti znatan broj koraka, a pogreška je moguća prilikom svakog od njih. I najmanja pogreška u samo jednom od koraka može značajno utjecati na rezultate te posljedično na zaključke istraživanja, a potencijalne pogreške prilikom statističke obrade prikupljenih podataka su brojne. Zbog toga je potrebno pobuditi skeptičnost i oprez među zdravstvenim djelatnicima, znanstvenicima početnicima, kao i kod čitatelja znanstvene i stručne medicinske literature u njihovom svakodnevnom radu. Postoji velik broj mogućih zlouporaba prilikom interpretacije obrađenih podataka, a vrlo je česta zlouporaba aritmetičke sredine kao najčešće korištene srednje vrijednosti.

Ključne riječi:
aritmetička sredina; medijan; tumačenje podataka, zlouporaba

OGLAS