Hrvatsko društvo za barijatrijsku kirurgiju

Autor: Domagoj Vergles

U travnju 2023. godine osnovano je Hrvatsko društvo za barijatrijsku kirurgiju (HDBK) pri Hrvatskom liječničkom zboru, što je ključni korak za promociju i unapređenje barijatrijske kirurgije u Hrvatskoj. Liječenje debljine zahtijeva multidisciplinarni pristup te je jedan od ciljeva HDBK-a promicanje suradnje svih specijalnosti uključenih u liječenje kako bi se osigurao cjelovit pristup liječenju bolesnika s pretilošću. Ovogodišnji sastanak održan je 2. veljače u Varaždinu, u organizaciji voditelja Odjela za abdominalnu kirurgiju i Ambulante za barijatrijsku i metaboličku kirurgiju Opće bolnice Varaždin

OGLAS