Utjecaj novih paradigmi u patogenezi pretilosti, metaboličkog sindroma i NAFLD-a na razvoj dijetoterapije

Autor: Paula Franceković
Sažetak:

Nealkoholna masna bolest jetre (engl. nonalcoholic fatty liver disease - NAFLD) vodeći je uzrok bolesti jetre u razvijenim zemljama svijeta. Najviše zabrinjava činjenica da je prevalencija NAFLD-a kod djece i adolescenata u sve većem porastu. Usprkos raznim intervencijama i javnozdravstvenim kampanjama, epidemija metaboličkog sindroma i NAFLD-a kao jetrene manifestacije tog sindroma se ne smanjuje. Kako bi se pobliže objasnile metaboličke posljedice pretilosti, posljednjih godina uvodi se ugljikohidratno-inzulinski model patogeneze pretilosti kao nadopuna klasičnom modelu energetske ravnoteže. Novi model patogeneze pretilosti mogao bi objasniti metaboličke mehanizme negativnog utjecaja ultra-prerađene hrane visokog glikemijskog opterećenja te pozitivnog utjecaja mediteranske prehrane na kardiometaboličko zdravlje. Daljnja istraživanja u tom smjeru mogla bi biti baza za revidiranje preporuka dijetoterapije kod NAFLD-a i ostalih metaboličkih bolesti.

Ključne riječi:
nealkoholna masna bolest jetre; metabolički sindrom; pretilost; ugljikohidratno-inzulinski model

OGLAS