Utjecaj debljine na reumatske bolesti

Autor: Mislav Radić
Sažetak:

Debljina igra ključnu ulogu u reumatskim bolestima utječući na upalu kroz endokrinu aktivnost masnog tkiva. U stanjima kao što je reumatoidni artritis (RA), pretilost ima tendenciju pogoršanja težine kliničke slike i može promijeniti terapijski odgovor bolesnika na liječenje. Međutim, nalazi istraživanja o utjecaju pretilosti na terapijsku učinkovitost kod RA često daju proturječne rezultate. Slično tome, kod psorijatičnog artritisa (PsA) postoji jaka povezanost s pretilošću, što utječe i na učinkovitost liječenja i na vjerojatnost razvoja bolesti. Odnos između debljine i terapijskog odgovora varira ovisno o specifičnim terapijama koje se koriste, naglašavajući zamršenu vezu između pretilosti i liječenja reumatskih bolesti. Za poboljšanje ishoda kod RA i PsA, ključno je duboko razumjeti kako se pretilost, adipokini i odgovori na liječenje isprepliću, usmjeravajući razvoj personaliziranih intervencija za pojedince pogođene reumatskim bolestima.

Ključne riječi:
debljina; pretilost; psorijatični artritis; reumatoidni artritis; reumatske bolesti

OGLAS