Važnost tjelesne aktivnosti u prevenciji i liječenju debljine

Autor: Martina Matovinović, Marjeta Mišigoj-Duraković
Sažetak:

Tjelesna aktivnost je neizostavan dio prevencije prekomjerne tjelesne mase, liječenja debljine i održavanja tjelesne mase nakon redukcije. Prednosti gubitka na tjelesnoj masi uz tjelovježbu su mnogobrojni, poput povećanja tjelesne spremnosti, očuvanja i povećanja nemasne mase tijela, poboljšanja kvalitete života ismanjenja kardiovaskularnih čimbenika rizika i sveukupne smrtnosti. Preporuke su uvesti 150 do 300 minuta aerobne tjelesne aktivnosti umjerenog intenziteta tijekom tjedna ili, ako to zdravstveni i funkcionalni status dopušta, najmanje 75 do150 minuta aerobne tjelesne aktivnosti jakog intenziteta ili kombinaciju aktivnosti umjerenog i jakog intenziteta tijekom cijelog tjedna. Preporuke za tjelesnu aktivnost za određeno zdravstveno stanje trebale bi uključivati preporuke za vrstu aktivnosti, učestalost, trajanje, kao i intenzitet aktivnosti te očekivani napredak. Tjelesna aktivnost, uz smanjenje vremena provedenog sjedeći, treba biti uključena u svakodnevni raspored u svim dobnim skupinama.

Ključne riječi:
aerobna tjelovježba; prekomjerna tjelesna masa; pretilost; tjelesna aktivnost; tjelesno vježbanje

OGLAS