Metabolički sindrom – definicija, patofiziologija i komplikacije

Autor: Stjepan Šimić, Tomas Matić, Dario Rahelić
Sažetak:

Metabolički sindrom poznat je još pod nazivima sindrom inzulinske rezistencije i sindrom X. Iako definicija metaboličkog sindroma još uvijek nije usuglašena, jasno je da se radi o skupini međusobno povezanih metaboličkih čimbenika rizika za razvoj šećerne bolesti i kardiovaskularnih bolesti. Pretpostavlja se da je glavna patofiziološka karakteristika metaboličkog sindroma visceralna pretilost koja potiče kroničnu upalu, inzulinsku rezistenciju i neurohormonsku aktivaciju. Bolesnici s metaboličkim sindromom imaju povećan rizik od razvoja šećerne bolesti tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti i svih komplikacija koje one donose. Kod bolesnika s metaboličkim sindromom jako je važno prepoznati i liječiti sve čimbenike rizika za razvoj šećerne bolesti i kardiovaskularnih bolesti.

Ključne riječi:
arterijska hipertenzija; inzulinska rezistencija; metabolički sindrom; pretilost; šećerna bolest; visceralno masno tkivo

OGLAS