IV. kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara

Kongres je okupio oko 300 stručnjaka s područja nutricionizma i dijetetike te drugih srodnih profesija. Posebni naglasak skupa bio je na multidisciplinarnom pristupu i raznolikoj ulozi nutricionista, a potaknuo je razmjenu znanja i iskustava među sudionicima. U programu je sudjelovalo 49 predavača iz zemlje i inozemstva. Između ostalog, tijekom skupa predstavljene su nove smjernice za prehranu kod šećerne bolesti u odraslih, prikazan je model nutritivne rehabilitacije kardioloških pacijenata, multidisciplinarni pristup u barijatrijskoj kirurgiji, govoreno je o sigurnosti hrane i novim trendovima u prehrani, potencijalima profesije nutricionista i dijetetičara, prehrani trudnica i sportaša...

OGLAS