IX. izdanje najvećega zdravstvenog kongresa u regiji

Najznačajniji zdravstveni kongres u regiji, Futur Z, održan je 3. i 4. studenog 2023. na dobro poznatoj lokaciji u hotelu Royal, Opatija. Cilj je, kao i svih godina do sada, bio jednostavan – okupiti sve dionike zdravstvenog sustava na jedno mjesto kako bi se raspravljalo o tekućim problemima hrvatskog zdravstva i prezentirala nova rješenja. Kongresu su prisustvovale sve krovne institucije hrvatskoga zdravstva, kao i ministar zdravstva

OGLAS