Volonteri u palijativnoj skrbi – snaga u skrbi za palijativne pacijente i primjer osnaživanja skrbi za kompleksne pacijente

Autor: Blaženka Eror Matić, Maja Banadinović, Renata Bermanec, Jelena Bilić, Nataša Dumbović, Dorja Vočanec

Zbog povećanih medicinskih i tehnoloških mogućnosti liječenja i produljenja životnog vijeka bilježi se porast broja pacijenata s kompleksnim potrebama, uključujući i porast broja pacijenata koji trebaju palijativnu skrb. Procijenjeno je da u Hrvatskoj potrebu za palijativnom skrbi, prema preporukama Europskog udruženja za palijativnu skrb (EAPC), ima 50-89% onkoloških i 20% neonkoloških bolesnika, a samim time moguće je pretpostaviti i broj članova obitelji koji pružaju neki oblik neformalne skrbi. Upravo zbog tog zajedničkog dijela potreba i zahtjeva za cjelovitom skrbi i njegom, mnogi elementi palijativne skrbi, kao i dosadašnja iskustva pružatelja palijativne skrbi, mogu poslužiti kao primjer razvoju sustava skrbi za kompleksne pacijente

OGLAS