Učinak niske doze aspirina u odnosu na placebo na učestalost anemije u starijih osoba

OGLAS


Poznato je da dnevni unos niske doze aspirina povećava rizik od velikog krvarenja iz probavnog sustava. Međutim, malo je istraživanja istraživalo učinak aspirina na nedostatak željeza i anemiju.

Zoe K. McQuilten i suradnici u časopisu Annals of Internal Medicine, izdanje od 20. lipnja 2023. godine, objavljuju rezultate istraživanja učinka niske doze aspirina na anemiju, hemoglobin i koncentracije feritina u serumu u starijih osoba. Riječ je o randomiziranom kontroliranom ispitivanju (engl. ASPirin in Reducing Events in the Elderly – ASPREE). Provedeno je na primarnoj razini zdravstvene zaštite u Australiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Sudionici su bile osobe u dobi od 70 ili više godina (≥ 65 godina za osobe afroameričkog i latinoameričkog podrijetla).

Intervencija je podrazumijevala uzimanje 100 mg aspirina dnevno ili placebo. U te je dvije skupine nasumično bilo raspoređeno 19.114 osoba. Koncentracija hemoglobina bila je mjerena godišnje svim sudionicima. Feritin je mjeren na početku i tri godine nakon nasumičnog odabira.

Učestalost anemije u skupinama koje su primale aspirin i placebo bila je 51,2 događaja odnosno 42,9 događaja na 1000 osoba-godina. Koncentracije hemoglobina pale su za 3,6 g/L u pet godina u skupini koja je primala placebo, a skupina koja je primala aspirin bilježila je pad od 0,6 g/L u pet godina.

U 7139 sudionika, kojima je mjeren feritin na početku i u trećoj godini, skupina koja je primala aspirin imala je veću prevalenciju vrijednosti feritina nižih od 45 µg/L u trećoj godini negoli placebo skupina te za 11,5% veći ukupni pad vrijednosti feritina u usporedbi s placebom. Analiza osjetljivosti kojom se kvantificira učinak aspirina u odsutnosti većeg krvarenja dala je slične rezultate.

Zaključeno je da su niske doze aspirina povećale pojavnost anemije i pad razina feritina u inače zdravih starijih osoba, neovisno o velikom krvarenju. Ograničenje istraživanja je u tome što je hemoglobin mjeren godišnje te nisu bili dostupni podaci o uzrocima anemije.

U svakom slučaju, u starijih osoba koje uzimanju aspirin treba razmotriti periodičko praćenje vrijednosti hemoglobina.