"Dijete – tjelesna aktivnost i sport" - Irena Bralić ur.

Autor: Blaženka Kljaić Bukvić

OGLAS


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2023.
Format: 16 x 23 cm
Uvez: meki
Opseg: 130 stranica

Priručnik trajnog medicinskog usavršavanja „Dijete – tjelesna aktivnost i sport“ urednice doc. prim. dr. sc. Irene Bralić, dr. med. specijalistice pedijatrije, u izdanju Medicinske naklade, s tekstovima in-extenso, obuhvatio je usmena izlaganja tečaja trajnog medicinskog usavršavanja prve kategorije iz ciklusa „Novi izazovi u pedijatriji“ koji je održan u Vodicama od 3. do 5. ožujka 2023. Stručna voditeljica i inicijatorica tečaja doc. prim. dr. sc. Irena Bralić i Hrvatsko pedijatrijsko društvo Hrvatskog liječničkog zbora organizirali su deveti po redu tečaj „Dijete – tjelesna aktivnost i sport“. Partneri u organizaciji tečaja bili su medicinski fakulteti sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ te Hrvatsko farmaceutsko društvo. Tečaj je podržalo te vrednovalo Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu Hrvatske liječničke komore.

Priručnik trajnog medicinskog usavršavanja „Dijete – tjelesna aktivnost i sport“ urednice doc. prim. dr. sc. Irene Bralić, dr. med. specijalistice pedijatrije, u izdanju Medicinske naklade, s tekstovima in-extenso, obuhvatio je usmena izlaganja tečaja trajnog medicinskog usavršavanja prve kategorije iz ciklusa „Novi izazovi u pedijatriji“ koji je održan u Vodicama od 3. do 5. ožujka 2023. Stručna voditeljica i inicijatorica tečaja doc. prim. dr. sc. Irena Bralić i Hrvatsko pedijatrijsko društvo Hrvatskog liječničkog zbora organizirali su deveti po redu tečaj „Dijete – tjelesna aktivnost i sport“. Partneri u organizaciji tečaja bili su medicinski fakulteti sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ te Hrvatsko farmaceutsko društvo. Tečaj je podržalo te vrednovalo Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu Hrvatske liječničke komore.

Urednica doc. dr. sc. Irena Bralić u suradnji s vodećim imenima pedijatrije i suradnih struka iznosi suvremenu problematiku u zdravstvenoj zaštiti djece. Priručnik „Dijete – tjelesna aktivnost i sport“ sveobuhvatno prikazuje zastupljenost, važnost i ulogu tjelesne aktivnosti u odrastanju zdrave i kronično bolesne djece. Priručnik sadrži radove 19 autora grupirane u dva dijela na 129 stranica: prvi dio nosi naziv Tjelesna aktivnost i sport u dječjoj i adolescentnoj dobi, a drugi dio Cjeloživotno cijepljenje.

Prvi dio posvećen je glavnoj temi devetog tečaja, a to je tjelesna aktivnost i sport u djece i adolescenata kroz multidisciplinarni pristup. Uvodni dio iznosi ulogu primarnog pedijatra u savjetovanju i zdravstvenoj skrbi zdrave i kronično bolesne djece uključene u tjelesne i sportske, natjecateljske aktivnosti. Internisti koji zbrinjavanju adultnu populaciju s kroničnim kardiovaskularnim, metaboličkim i malignim bolestima prepoznaju imperativ prevencije tih bolesti u ranom djetinjstvu kroz uravnoteženu prehranu, održavanje minimuma preporučene razine tjelesne aktivnosti te primjerene uhranjenosti. Različiti endogeni, a i egzogeni čimbenici povezani s modernim načinom života utječu na održavanje tjelesne aktivnosti. Autori iznose i podatak da 30-60% adolescenta ne zadovoljava preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o tjelesnoj aktivnosti.

Rana adolescencija je razdoblje kada drastično opada tjelesna aktivnost, pogotovo u djevojaka. Promovirani su i pozitivni učinci tjelesne aktivnosti na mentalno zdravlje, pogotovo vježbanja, rekreacijske aktivnosti i biciklizma, dok ekstremno vježbanje može i pogoršati mentalno zdravlje. Grupa pedijatrijskih kardiologa u nizu povezanih radova navela je incidenciju i uzroke iznenadne kardijalne smrti u djece sportaša. Naglasak je stavljen na preventivne preglede djece sportaša u svrhu prevencije iznenadne srčane smrti kroz zakonodavne okvire te postupnike stručnih društava. Navedena su i ograničenja u tjelesnoj aktivnosti kod djece s prirođenim greškama srca, koja zahvaljujući razvijenim terapijskim postupcima u ranom djetinjstvu ulaze u odraslu dob. Neuropedijatri su iznijeli preporuke i ograničenja tjelesne aktivnosti u djece s epilepsijom. Pedijatrijski reumatolozi naglasili su pozitivan utjecaj tjelesne aktivnosti na upalne, reumatske bolesti te se nakon uspostavljanja kontrole bolesti dopušta rekreacijsko bavljenje sportom.

I dijabetolozi naglašavaju kako je tjelesna aktivnost osnovna terapijska mjera za djecu i adolescente sa šećernom bolesti tipa 1, dok je kontraindikacija za tjelesnu aktivnost recentna hipoglikemija te hiperglikemija i ketonemija zbog rizika od ketoacidoze. Sportski treninzi trebali bi biti sigurno okruženje za mladog sportaša u mentalnom i tjelesnom smislu te kineziolozi iznose programe prevencije ozljeda djece i mladih sportaša kao i specifičnosti sportske prehrane.

U drugom diijelu priručnika, Cjeloživotno cijepljenje, izneseni su postulati novog područja u vakcinologiji, a to je personalizirano cijepljenje. Razmatrana je neodgodiva potreba za cjepljenjem starije populacije protiv uzročnika respiracijskih infekcija te poboljšanje informiranih pristanaka za cijepljenje.

Svako poglavlje završava jasno izrečenim ključnim porukama te popisom recentne literature. Priručnik je namijenjen pedijatrima na svim razinama zdravstvene zaštite djece, od primarne do tercijarne, specijalizantima pedijatrije te suradnim strukama poput psihijatara, psihologa, kineziologa.