Ambulanta za liječenje prijeoperacijske anemije

Autor: Josip Slipac
Sažetak:

Prijeoperacijska anemija prisutna je u najmanje jedne trećine bolesnika i znatan je ali lako kontroliran čimbenik rizika za perioperacijski morbiditet i mortalitet. Rano liječenje u ambulanti za prijeoperacijsku anemiju može poboljšati poslijeoperacijske ishode bolesnika. Pacijenti se pregledavaju najmanje tri tjedna prije planirane operacije kako bi imali dovoljno vremena za liječenje anemije uzrokovane nedostatkom željeza ili za daljnje testiranje i liječenje drugih uzroka anemije. Mogućnost otkrivanja, dijagnosticiranja i liječenja prijeoperacijske anemije važan je element za prijeoperacijsku pripremu pacijenta za uspješno liječenje. Uspostava specijalizirane ambulante za prijeoperacijsku anemiju može znatno pomoći u ispunjavanju tog cilja.

Ključne riječi:

ambulanta za prijeoperacijsku anemiju; eritropoetin; manjak željeza; prijeoperacijska anemija

OGLAS