Učinak nadomjesne terapije vitaminom D na endokrinološko-metaboličke parametre i plodnost kod žena sa sindromom policističnih jajnika

Autor: Dinka Pavičić Baldani, Iva Ljubas, Nika Baldani, Nina Alebić, Lana Škrgatić
Sažetak:

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) najčešći je endokrinološki poremećaj u žena reproduktivne dobi, a karakteriziran je nepravilnostima menstruacijskog ciklusa, anovulatornom neplodnošću, hiperandrogenizmom, kao i metaboličkim poremećajima poput inzulinske rezistencije, dijabetesa tipa 2, dislipidemije i debljine. Zbog vrlo složene i nedovoljno razjašnjene etiopatogeneze, optimalno liječenje ovog sindroma još se istražuje. Istraživanja su pokazala pozitivne učinke nadomjesne terapije vitaminom D na hormonski status, ishode liječenja neplodnosti, varijable homeostaze glukoze, koncentracije lipida i biomarkere upale i oksidativnog stresa među ženama s PCOS-om i nedostatkom vitamina D.

Ključne riječi:

anovulacijska neplodnost; sindrom policistističnih jajnika; vitamin D

OGLAS