Kardiovaskularne posljedice bolesti COVID-19 – uloga liječnika obiteljske medicine

Autor: Ana Lesac Brizić
Sažetak:

Virus teškog akutnog respiratornog sindroma (engl. severe acute respiratory syndrome – SARS) koronavirus 2 (CoV-2), koji uzrokuje koronavirusnu bolest 2019 (engl. coronavirus disease 2019 – COVID-19), ima brojne ekstrapulmonalne kliničke manifestacije, uključujući kardiovaskularne. Neke od njih mogu se pojaviti za vrijeme trajanja infekcije, a neke tek nakon prebolijevanja bolesti COVID-19. Najopasnije su kardiovaskularne komplikacije koje se ne prepoznaju na vrijeme, već tek kada značajno naruše funkciju srca i ugroze život bolesnika. Riječ je o simptomima i sindromima koji se mogu pojaviti postinfektivno nevezano uz COVID-19, ali zahvaljujući pandemiji postali su značajno češći i značajno izraženiji. S obzirom na značaj spomenutih stanja, potrebno je informirati primarno liječnike obiteljske medicine, ali i liječnike drugih specijalizacija, o kardiovaskularnim posljedicama nakon preboljenja bolesti COVID-19, njihovom ranom otkrivanju, zbrinjavanju i praćenju bolesnika.

Ključne riječi:

COVID-19; edukacija pacijenata; kardiovaskularne bolesti; obiteljska praksa; postakutni COVID-19 sindrom; promicanje zdravlja; SARS-CoV-2

OGLAS