Kvaliteta života bolesnika sa senilnom makularnom degeneracijom (SMD)

Autor: Nikolina Vlajić Oreb, Lea Peretić, Lovorka Matković, Igor Petriček
Sažetak:

Senilna makularna degeneracija (SMD) kronična je progresivna bolest makule i vodeći uzrok sljepoće starijih od 65 godina u razvijenim zemljama. Dijeli se na suhu i vlažnu formu. SMD je neizlječiva bolest, čiji se tijek može usporiti primjenom adekvatne terapije. Aktualna terapija za vlažni oblik SMD-a je anti-VEGF terapija. Pad centralne vidne oštrine glavni je uzrok tegoba u svakodnevom životu bolesnika sa SMD-om, zbog čega slabi i njihova kvaliteta života. Oboljeli gube samostalnost u izvođenju svakodnevnih aktivnosti, postaju ovisni o tuđoj pomoći, zbog čega imaju veću incidenciju za razvoj depresije i anksioznosti, u usporedbi s ostalim vršnjacima. SMD nije samo oftalmološka bolest već je potreban interdisiplinaran pristup liječenju, s naglaskom na psihološki aspekt i pomoć u novonastalim okolnostima.

Ključne riječi:

anksioznost; depresija; kvaliteta života; senilna makularna degeneracija (SMD), liječenje

OGLAS