Edukacija za gerontonjegovatelja

Autor: Mara Županić

Prema popisu stanovništva iz 2021., u Hrvatskoj je starijih od 65 godina 22,45 posto, što povećava i potrebe za dugotrajnom skrbi. Za takve potrebe prijeko je potreban holistički i interdisciplinarni gerontološki pristup u pružanju socijalnih i zdravstvenih usluga. Program edukacije za gerontonjegovatelja izrađen je na Zdravstvenom veleučilištu 2019., a u veljači 2020. odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Veleučilište je odlučilo uputiti program osposobljavanja za gerontonjegovatelja u postupak akreditacije za izvođenje u online okruženju i na engleskom jeziku. Takav oblik će pružiti mogućnost osposobljavanja sve većem broju stranaca doseljenih u Hrvatsku

OGLAS