Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij i specijalističko usavršavanje iz gerijatrije u Hrvatskoj

Autor: Venija Cerovečki, Miroslav Hanževački, Branimir Anić, Spomenka Tomek Roksandić, Željko Reiner

U Hrvatskoj je osmišljen program specijalističkog usavršavanja iz gerijatrije, a za potrebe navedenog specijalističkog programa Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osigurao je obaveznu tromjesečnu teorijsku izobrazbu. Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij iz gerijatrije obuhvaća 21 obavezni i četiri izborna predmeta. Petogodišnji program specijalizacije iz gerijatrije uključuje internističko zajedničko deblo u trajanju od 22 mjeseca i posebni dio programa specijalizacije iz gerijatrije u trajanju od 33 mjeseca

OGLAS


Sveprisutni trend starenja stanovništva modernoga doba povećao je potrebu za adekvatnim obrazovanjem medicinskih profesionalaca osposobljenih za pružanje zdravstvene zaštite starijim osobama. Naime, liječnici trebaju biti osposobljeni za pružanje zdravstvene zaštite starijima s obzirom na specifično biološko funkcioniranje tih osoba, ali i s obzirom na komunikacijske i socijalne izazove skrbi za osobe starije dobi.

U Hrvatskoj je osmišljen program specijalističkog usavršavanja iz gerijatrije, a za potrebe navedenog specijalističkog programa Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osigurao je obaveznu tromjesečnu teorijsku izobrazbu kroz sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij iz gerijatrije, koji u strukturi i sadržajima prati sve preporuke UEMS-a (engl. European Union of Medical Specialists).

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij iz gerijatrije obuhvaća 21 obvezni i četiri izborna predmeta, polaznicima osigurava 60 ECTS bodova, a pripada znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani gerijatrija. Navedeni studij osim specijalizanata gerijatrije mogu pohađati i doktori medicine s posebnim interesom za područje gerijatrije. Osposobljavanje za zdravstvenu zaštitu starijih osoba zastupljeno je u gotovo svim programima specijalizacije i poslijediplomskog obrazovanja u Hrvatskoj, a ponajviše u programu specijalističkog usavršavanja iz gerijatrije.

Petogodišnji program specijalizacije iz gerijatrije uključuje internističko zajedničko deblo u trajanju od 22 mjeseca i posebni dio programa specijalizacije iz gerijatrije u trajanju od 33 mjeseca. Tijekom internističkog zajedničkog debla specijalizanti gerijatrije imaju identičan program kao i svi drugi specijalizanti čije specijalizacije sadrže navedeno internističko zajedničko deblo.

Tijekom posebnog dijela programa specijalizacije iz gerijatrije specijalizanti provode tri mjeseca na odjelima interne medicine i stječu kompetencije potrebne za pružanje zdravstvene zaštite starijim osobama, dva mjeseca na edukaciji za intervencijske dijagnostičke i terapijske postupke za starije osobe, a pet je mjeseci rezervirano za neurogerijatriju. Pet i pol mjeseci osigurano je za psihogerijatrijske teme, dva i pol mjeseca za palijativnogerijatrijsku skrb, dva mjeseca za rehabilitaciju, po mjesec i pol za ortopediju i traumatologiju, endokrinologiju, onkologiju i radioterapiju, mjesec dana za infektologiju i petnaest dana za prehranu starijih osoba.

Specijalističko usavršavanje iz gerijatrije uključuje i pet mjeseci izobrazbe iz gerontologije i javnoga zdravstva. Tijekom specijalističkog usavršavanja iz gerijatrije specijalizanti koji se obrazuju za taj profil medicinskog stučnjaka provode i dva mjeseca u obiteljskoj medicini s obzirom da je obiteljski liječnik medicinski profesionalac koji pruža sveobuhvatnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu na razini primarne zdravstvene zaštite za starije.

Program specijalističkog usavršavanja iz gerijatrije kao i sveučilišni poslijediplomski studij iz gerijatrije prikazani su na konferenciji „Better future of Healthy ageing 2020 (BFHA)“ u lipnju 2020.

 


 

LITERATURA

  1. Hanževački M, Cerovečki V, Anić B, et al. Education of physicians to provide health care to elderly in Croatia. Liječnički vjesnik. Konferencija Better futture of Healthy Aging. Zagreb, Croatia. 2020.
  2. Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, et al. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet. 2010 Dec;376(9756):1923-58.
  3. Čikes N, Kalenic S, Sekelj Kauzlarić K et al. Specialty training programme in Croatia. In: Abstract Book of the AMEE Conference; 2010 Sep 4-8; Glasgow, UK. Glasgow: Association for Medical Education in Europe (AMEE); 2010:276-277.