Geroprofilaksa kroz primarnu, sekundarnu, tercijarnu i kvartarnu prevenciju za starije osobe

Autor: Branko Kolarić, Nada Tomasović Mrčela, Tanja Ćorić, Karmen Arnaut, Dalma Sajko
Sažetak:

Geroprofilaksa u gerontološko-javnozdravstvenoj djelatnosti predstavlja skup mjera i postupaka čija je svrha sprječavanje bolesti i funkcionalne onesposobljenosti u starijoj životnoj dobi. Za ostvarenje ciljeva geroprofilakse posebno je važna primjena „Programa primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije za starije osobe“. Geroprofilaktične mjere su poglavito usmjerene na otklanjanje rizičnih čimbenika koji utječu na nastanak bolesti i funkcionalne onesposobljenosti u starijih osoba, zatim slijedi pravodobno otkrivanje bolesti, očuvanje preostale funkcionalne sposobnosti i sprječavanje nastanka komplikacija bolesti kao i nepotrebne medikalizacije, dugotrajne hospitalizacije i prekomjernih invazivnih medicinskih intervencija u gerijatrijskih bolesnika. Stručnjaci koji se bave zaštitom zdravlja starijih osoba nužno trebaju kontinuiranu edukaciju iz geroprofilakse i to u području gerontologije, gerijatrije i gerijatrijske zdravstvene njege u okviru razvoja svojih profesionalnih kompetencija.

Ključne riječi:

geroprofilaksa; krhkost starije osobe; prevencija, primarna, sekundarna, tercijarna, kvartarna

OGLAS