Psihogerijatrijski aspekti stanja uhranjenosti

Autor: Ninoslav Mimica, Petrana Brečić, Mirna Sisek-Šprem
Sažetak:

Dulji životni vijek ljudi dovodi do porasta broja kako tjelesnih tako i psihičkih poremećaja koji zahtijevaju rano prepoznavanje i preventivno djelovanje. Psihički poremećaji kod osoba starije životne dobi i pothranjenost često imaju zajedničke čimbenike rizika (osamljenost, tjelesne bolesti, slabija funkcionalnost, materijalni problemi), koji su međusobno povezani i sinergijskim djelovanjem vode u sindrom krhkosti. Najčešće psihičke bolesti koje u gerijatrijskoj populaciji mogu dovesti do pothranjenosti su depresija, demencija, delirij i psihotična stanja. Zbog toga je u radu s osobama starije životne dobi nužna svijest o potrebi procjene tjelesnog i psihičkog statusa.

Ključne riječi:

delirij; depresija; krhkost; pothranjenost; psihički poremećaji

OGLAS