Procjena stanja uhranjenosti u gerijatriji

Autor: Tajana Pavić, Valentina Ratkajec, Lana Palčić, Spomenka Tomek-Roksandić
Sažetak:

Promjene koje se odvijaju u organizmu tijekom procesa starenja izlažu stariju populaciju većem riziku od pothranjenosti. Promijenjeni sastav tijela i redukcija skeletne mišićne mase ključne su kliničke značajke pothranjenosti i treba ih uzeti u obzir kao ključni kriterij za dijagnozu, kao i za liječenje i praćenje bolesnika s poremećajem stanja uhranjenosti. Nutritivna procjena starijih bolesnika sastavni je dio sveobuhvatne gerijatrijske procjene. Alati za probir, antropometrijska mjerenja i procjena sastava tijela metode su za procjenu stanja uhranjenosti, no zlatni standard koji bi se koristio za gerijatrijsku populaciju za sada nije razvijen.

Ključne riječi:

gerijatrijska medicina; malnutricija; nutritivna procjena; probir; sarkopenija

OGLAS