Panel gerastenije u praksi liječnika opće/obiteljske medicine

Autor: Miro Hanževački, Nenad Bogdanović, Maja Vajagić
Sažetak:

Kvalitetna zdravstvena skrb za osobe starije dobi sve je veći izazov zbog sve većeg broja starijih osoba, ali i zbog zahtjevnog osiguranja nužnog standarda skrbi primjerenog svakoj osobi starije dobi. Vremenski pritisak za obavljanje tih zadataka sve je izraženiji pa je potrebno iskoristiti sve mogućnosti kako bi se što više vremena ostavilo liječnicima i ostalom medicinskom osoblju da prikupe što korisnije podatke i temeljem njih na kvalitetan način pomognu pacijentu. Prikupljene podatke potrebno je pohraniti na način koji omogućuje kvalitetne usporedbe s drugim ustanovama te planiranje zdravstvenih politika u budućnosti. S tim ciljem osmišljen je alat koji pruža provjerenu i pouzdanu pomoć liječniku praktičaru da svakom svojem pacijentu starije dobi pristupi na standardiziran način i istovremeno omogući usporedbu s pružanjem zdravstvene skrbi u drugim sredinama i donošenje kvalitetnih odluka važnih za organizaciju zdravstvene skrbi.

Ključne riječi:

gerastenija; paneli; procjena funkcionalnog statusa; sarkopenija; stariji

OGLAS