Sarkopenija i COVID-19 u osoba starije dobi – sažete preporuke dijagnostike i liječenja

Autor: Željko Krznarić, Ivan Kodvanj, Darija Vranešić Bender
Sažetak:

COVID-19 je infektivna bolest koja je u nekih bolesnika karakterizirana teškim upalnim odgovorom. Mnogi pacijenti oboljeli od bolesti COVID-19, a osobito oni u kojih je nužno bolničko liječenje značajno gube na mišićnoj masi i snazi, odnosno akutno razvijaju sarkopeniju, neovisno o životnoj dobi. Smatra se da do toga dolazi uslijed snažne upalne reakcije koja značajno povećava potrebe organizma, primjene lijekova tijekom bolničkog liječenja te smanjenja tjelesne aktivnosti. Loš nutritivni status, koji također pridonosi nastanku sarkopenije, u mnogih je starijih bolesnika prisutan već pri prijemu u bolnicu, a dodatno je pogoršan simptomima akutne bolesti. Kao i sarkopenija, loš nutritivni status povezan je s lošim ishodom bolesti. Neovisno o pandemiji COVID-19, u starijih osoba potrebno je pridržavati se preporuka za dijagnostiku sarkopenije i intervencija koje je moguće provesti s ciljem poboljšanja liječenja i oporavka pacijenata.

Ključne riječi:

COVID-19; nutritivni status; sarkopenija

OGLAS