Koncept krhkosti – gerastenija ili kako razumjeti potrebe gerijatrijskog bolesnika

Autor: Nenad Bogdanović, Ksenija Arbanas Kovačević, Vedrana Rugole
Sažetak:

Uvođenjem koncepta krhkosti ili gerastenije identificiraju se starije osobe, često s multimorbiditetom, kojima je osobito potrebna višedimenzionalna skrb. Krhkost ili gerastenija označava stanje ubrzanog biološkog starenja tijekom kojeg tijelo postupno gubi sposobnost upravljanja fizičkim, psihičkim i socijalnim zahtjevima. Krhkost ili gerastenija dinamičko je stanje koje se može djelomično spriječiti i liječiti tjelovježbom, prehranom i smanjenjem nepotrebne polifarmacije. Postoji nekoliko validiranih jednostavnih instrumenata za procjenu rizika krhkosti koje mogu koristiti svi dionici bilo primarne ili sekundarne zdravstvene zaštite u multidisciplinarnom pristupu starijoj bolesnoj osobi. Glavna svrha procjene stanja krhkosti ili gerastenije je da se već od primarne zdravstvene zaštite identificiraju starije osobe kojima je potrebna precizna procjena zdravstvenog stanja koristeći holističku perspektivu. Pravilna i pravovremena procjena krhkosti omogućuje planiranje najboljih uvjeta za kontinuiranu njegu, skrb i maksimalno optimiziranje kvalitete života pojedinca kao i izbjegavanje negativnih posljedica po zdravlje.

Ključne riječi:

gerastenija; kognitivna slabost; krhkost, skala krhkosti; malnutricija; sarkopenija

OGLAS