Značaj sveobuhvatne gerijatrijske procjene u kliničkoj praksi

Autor: Mirko Petrović
Sažetak:

Sveobuhvatna gerijatrijska procjena (engl. comprehensive geriatric assessment – CGA) multidisciplinarni je klinički pristup starijoj osobi, koji otkriva, opisuje i objašnjava višestruke probleme te ispituje kapacitete i potrebe za skrb starije osobe. CGA, u usporedbi s manje strukturiranim multidisciplinarnim ocjenjivanjem, gdje se procjena i plan skrbi odvija zasebno s pozicije svake pojedinačne discipline, poboljšava dijagnostičku točnost, optimizira medicinsko i rehabilitacijsko liječenje, poboljšava zdravlje i funkcionalne rezultate, informira o razvoju individualiziranih planova skrbi, pomaže u izbjegavanju mogućih komplikacija hospitalizacije i olakšava učinkovito planiranje otpusta. CGA se temelji na pretpostavci da sveobuhvatna procjena krhke starije osobe od specijaliziranog tima zdravstvene skrbi može identificirati različite zdravstvene probleme koji se mogu liječiti, što rezultira koordiniranim planom i pružanjem njege što dovodi do boljih zdravstvenih ishoda.

Ključne riječi:

krhkost; probir; starije osobe; sveobuhvatna gerijatrijska procjena

OGLAS