Medicina životnog stila – nova grana medicine

Autor: Anera Lazić, Igor Jukić, Ivana Kolčić

Medicina životnog stila (MŽS) relativno je nova medicinska disciplina, definirana kao prevencija i liječenje bolesti promjenom životnih navika i bihevioralnih izbora pojedinca s ciljem utjecaja na uzrok bolesti. Praktičari medicine životnog stila provode MŽS kao dio konvencionalne medicine koja nije niti komplementarna niti alternativna, već osnovna u liječenju kroničnih bolesti uzrokovanih lošim životnim stilom, a zasnovana na čvrstim znanstvenim dokazima. MŽS je učinkovita u prevenciji, liječenju, a u nekim slučajevima i potpunoj promjeni tijeka manifestacije bolesti te je moguće čak i potpuno ozdravljenje od mnogih kroničnih nezaraznih bolesti

OGLAS