11. simpozij „Odabrane teme iz dijalize“

Autor: Draško Pavlović, Boris Kudumija

Tijekom 11. simpozija „Odabrane teme iz dijalize“ raspravljalo se o ekološkoj i kućnoj dijalizi. Dijaliza je veliki proizvođač otpada i veliki potrošač vode i električne energije. Zdravstveni djelatnici trebaju biti upoznati s tim problemom i sa stručnjacima različitih profila nastojati pridonijeti očuvanju okoliša. Kućna dijaliza, hemodijaliza i peritonejska dijaliza sve više zaokupljaju nefrologe. Prije pola stoljeća mislilo se kako će kućna hemodijaliza biti najvažniji oblik nadomještanja bubrežne funkcije, međutim interes se naglo smanjio. Posljednjih desetak godina broj bolesnika na kućnoj hemodijalizi, barem u razvijenom dijelu svijeta, ponovo je u porastu