Hrvatski gerijatrijski online simpozij o gerasteniji s međunarodnim sudjelovanjem

Autor: Spomenka Tomek- Roksandić, Tajana Pavić, Sanja Predavec

U organizaciji Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju HLZ-a, Povjerenstva za gerijatriju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Katedre obiteljske medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Referentnog centra Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Međunarodnog sveučilišta Libertas, Alma Mater Europaea Europskog centra Maribor i Europskog društva za gerijatrijsku medicinu, 1. lipnja 2021. godine u Zagrebu je održan 1. hrvatski gerijatrijski online simpozij o gerasteniji, s međunarodnim sudjelovanjem.

OGLAS


Pojam krhkosti (eng. frailty), gerastenija, etabliran je prije 15 godina u svrhu opisivanja zdravstvenog stanja starijih osoba, osobito u dubokoj starosti, koje karakterizira progresivno slabljenje različitih tjelesnih funkcija kao posljedica gubitka fizioloških komponenti, zbog kojih je osoba podložna funkcionalnoj onesposobljenosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Primarni cilj gerijatrijskog simpozija bio je upućivanje interdisciplinarnog tima stručnjaka različitog profila na značaj prepoznavanja i implementacije gerastenije kao kliničkog entiteta u gerijatriji (grčki: γέρων (geron) – starija osoba, ἀσθένεια (asthèneia) – gubitak snage).

Ugledni stručnjaci/znanstvenici iz područja gerontologije i gerijatrije iz inozemstva: prof. dr. sc. Mirko Petrović, direktor Europskog društva za gerijatrijsku medicinu – EUGMS – prof. dr. sc. Nenad Bogdanović iz Karolinska instituta i Karolinska Sveučilišne bolnice, Stockholm, Švedska, te iz Hrvatske (slijedom izlaganja prof. dr. sc. Vili Beroš, doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, doc. prim. dr. sc. Tajana Pavić, prof. dr. sc. Željko Krznarić, doc. prim. dr. sc. Miro Hanževački, prof. dr. sc. Venija Cerovečki, doc. prim. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. Vesna Štefančić Martić, prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, doc. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. sc. Mirna Sisek-Šprem, mag. soc. rad. Marija Penava Šimac, mag. soc. rad. Štefica Karačić, dr. Sanja Predavec. prof. dr. sc. Jasna Mesarić, prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin, prof. dr. sc. Branko Kolarić, doc. prim. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. Tanja Ćorić, akademik Zijad Duraković, prof. dr. sc. Drago Batinić, akademik Željko Reiner), obradili su niz gerijatrijskih i gerontoloških tema fokusiranih na gerasteniju.

U uvodnom obraćanju putem videolinka, prof. dr. sc. Vili Beroš izrazio je potporu Ministarstva zdravstva u edukaciji iz gerontologije i gerijatrije stručnjaka različitog stručnog profila u sveobuhvatnoj zaštiti zdravlja osoba starije životne dobi te za razvoj specijalizacije iz gerijatrije i poslijediplomskog studija iz gerijatrije

Do rezultata izvrsnosti ishodom edukacije s 1. hrvatskog gerijatrijskog online simpozija o gerasteniji s međunarodnim sudjelovanjem, s ukupno 390 aktivnih registriranih sudionika (iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Belgije i Švedske) u cijelom trajanju gerijatrijskog simpozija, moguće je pristupiti sljedećih godinu dana preko poveznice https://gerastenija.hiper.events, a sadržaji predavanja in extenso bit će i publicirani u tematskom broju specijaliziranog medicinskog dvomjesečnika „Medix“.

Ugledni stručnjaci/znanstvenici iz područja gerontologije i gerijatrije obradili su niz gerijatrijskih i gerontoloških tema fokusiranih na gerasteniju – slijeva doc. prim. dr. sc. Tajana Pavić, doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, doc. prim. dr. sc. Miro Hanževački i prof. dr. sc. Nenad Bogdanović iz Karolinska instituta, Stockholm, Švedska

U uvodnom obraćanju putem videolinka, prof. dr. sc. Vili Beroš izrazio je potporu Ministarstva zdravstva u edukaciji iz gerontologije i gerijatrije stručnjaka različitog stručnog profila u sveobuhvatnoj zaštiti zdravlja osoba starije životne dobi te za razvoj specijalizacije iz gerijatrije i poslijediplomskog studija iz gerijatrije.