Rezultati najvećeg europskog istraživanja o radu liječnika: opterećenje liječnika je preveliko, može li im tehnološki napredak pomoći?

Cilj je ankete Digital Doctor saznati više o navikama liječnika te upoznati njihove potrebe kako bi klinička praksa bila produktivnija. Na temelju tih mišljenja struke, u mogućnosti smo sudjelovati u stvaranju digitalne zdravstvene sfere. Anketom Digital Doctor 2022 zaprimljeno je gotovo 7000 odgovora, što ju čini jednim od najvećih istraživanja na svijetu: otprilike 40% sudionika bilo je starije od 45 godina, liječnici opće medicine najzastupljenija su specijalnost s nešto više od 1000 sudionika. Više od 95% liječnika ispitanika željelo bi koristiti smjernice u digitalnom obliku. Kao najtraženiji izvori medicinskih informacija prednjače mobilne aplikacije i članci u stručnim časopisima

OGLAS


Nedavno istraživanje Digital Doctor, koje je proveo Mediately, pokazalo je da se zadovoljstvo poslom među gotovo 7000 europskih liječnika iz devet zemalja – Bugarske, Češke, Hrvatske, Njemačke, Italije, Srbije, Slovačke, Slovenije i Rumunjske – 2022. godine povećalo. Pritom je 38% liječnika izvijestilo o višoj razini zadovoljstva u usporedbi s njih 26% 2021. godine. Unatoč tom poboljšanju, istraživanje je otkrilo i stalne izazove u medicinskoj profesiji, uključujući preopterećenost poslom, prihode i mogućnost stručnog napredovanja. Svi ti izazovi dovode do razlika između zemalja i razlogom su pada sveukupnog optimizma u svezi budućnosti profesije u odnosu na prošlu godinu, pri čemu je najveći pad zabilježen kod slovenskih, talijanskih i slovačkih liječnika. Bugarski i rumunjski liječnici optimistično gledaju na budućnost u usporedbi s prošlom godinom. Istraživanje stavlja u kontekst i važno pitanje: može li digitalizacija predstavljati komadić nade u slagalici bolje zdravstvene zaštite?

Rezultati istraživanja, dublji pogled i stavovi o digitalnom i kliničkom ponašanju liječnika predstavljeni su na skupu Digital Doctor 2022 u Ljubljani. Komentatori su bili liječnici: kardiolog i direktor Slovenske agencije za istraživanje prof. dr. Mitja Lainščak, rumunjski neurolog dr. Bogdan Pana i direktor tvrtke Mediately Blaž Triglav.

Digitalni kanali na pomoć liječnicima

Analiza otkriva da je preopterećenost poslom i nadalje problem koji liječnike najviše opterećuje te je u svezi s tim njih 76% prijavilo zabrinutost. Na drugom mjestu je zarada: 47% liječnika izražava nezadovoljstvo primanjima, dok je 41% liječnika zabrinuto i za razvoj svoje karijere. Okoliš ostaje izazovnim: može li tehnologija zapaliti plamičak nade u kontekstu gorućih problema s kojima se liječnici suočavaju? Kao što objašnjava Triglav: „Digitalni kanali mogu pomoći liječnicima u bržem pronalasku potrebnih informacija, ali što smatramo digitalnim?! PDF na mrežnoj stranici nije digitalan. Liječnicima je važno da su digitalni kanali koje koriste intuitivni i jednostavni. U protivnom predstavljaju samo dodatni stres i opterećenje.”

Gotovo 95% liječnika željelo bi slijediti smjernice u digitalnom obliku. Poštovanje smjernica može pomoći u standardizaciji skrbi i promicanju najboljih praksi, što pak može poboljšati ukupnu kvalitetu skrbi. No, to je lakše reći nego učiniti, kao što je prof. Lainščak objasnio: „Implementacija ovisi o nekoliko čimbenika, uz specifičnosti zdravstvenog sustava i predanost zdravstvenih djelatnika. Također, moramo znati gdje će se liječiti većina pacijenata i učiniti smjernice vidljivima upravo toj ciljnoj skupini. Kako bi se osigurala pravodobna i primjerena provedba, pružatelji zdravstvene zaštite trebaju biti upoznati sa smjernicama. U današnje je vrijeme digitalni oblik imperativ i trebao bi prodrijeti u svakodnevni rad gdje god je to ­moguće. Usklađivanje između različitih smjernica i medicinskih aplikacija, međutim, još je jedan neispunjeni izazov kojem treba posvetiti više pozornosti.”

Nakon što se smjernice implementiraju, važno je da što prije dopru do liječnika.„S moje točke gledišta, nemoguće je držati korak sa svim smjernicama i medicinskim informacijama. Trebamo jednostavan način da bismo im pristupili, a online je najbolji način za dobivanje najnovijih informacija i praćenje promjena. Poštivanje smjernica umirujuće je za liječnike jer znaju ishod po pacijenta utemeljen na smjernicama. Osjećaju se osnaženi iskustvom drugih liječnika,” objasnio je dr. Pana.

Smjernice nisu jedino područje u kojem digitalizacija može uštedjeti vrijeme i poboljšati točnost. Liječnici svakodnevno propisuju različite lijekove, pri čemu je pravilna doza presudna za najbolji ishod po pacijenta. Nešto manje od polovice liječnika (48%) već koristi alate u digitalnom obliku kao pomoć za određivanje doze. Liječnici najskloniji digitalizaciji, kada je riječ o određivanju doze, su internisti (57%), slijede onkolozi (53%), pa kardiolozi (50%) i liječnici opće medicine (47%).

Najčešći izvori informacija

Anketa Digital Doctor svake godine prati koje izvore informacija liječnici koriste u svojoj svakodnevnoj praksi.

U 2020. godini najčešće korišteni izvori bile su mobilne medicinske aplikacije i članci u časopisima. U 2021. uporaba mobilnih ­medicinskih aplikacija porasla je na 62%, dok su članci u časopisima ostali na razini od 59%. Novi izvor informacija koji je postao popularan u 2021. su mrežne stranice liječničkih udruga: 49% liječnika je izjavilo da ih koristi. U 2022. članci u časopisima i dalje su popularan izvor informacija među liječnicima: 69% je izjavilo da ih koristi. Mobilne medicinske aplikacije također su zadržale popularnost, a 67% liječnika izjavilo je da ih koristi.

„Kada pogledamo trendove na kojim mjestima liječnici traže medicinske informacije i kako uče, možemo vidjeti dvije dominantne vrste kanala – neovisne i digitalne: članke u časopisima, mobilne aplikacije i mrežne stranice liječničkih udruga. Svi ostali izvori su daleko iza. Digitalni izvori nastavljaju rasti i vjerujemo da će imati još važniju ulogu. Naravno, i drugi su izvori vrijedni – liječnici i nadalje vjeruju da od farmaceutskih kompanija dobivaju pravu vrstu informacija i podršku,” zaključio je Triglav.

Više o Digital Doctor Survey: https://info.mediately.co/digital-doctor-survey