Postupci njege usne šupljine i prevencija stecene upale pluća mehanickom ventilacijom


Francuske krovne organizacije za reanimaciju pri anesteziji (SFAR i SRLF) prezentirale su svoje najnovije preporuke za promicanje oralne njege i specificnih mjera u prevenciji nastanka pneumonija, najcešće stecenih mehanickom ventilacijom, posebice kod imunokompromitiranih pulmoloških pacijenata. Jedan od primarnih izvora nozokomijalnih infekcija na intenzivnoj njezi su plućne bolesti, a najcešći uzrocnici pneumonije su bakterije: Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes i Heamophilus influenze. Zbog takvih komplikacija dolazi do povećanja prosjecne duljine boravka na intenzivnoj njezi, što predstavlja znacajno financijsko opterećenje za zdravstveni sustav, posebice u kriznim valovima epidemije.

OGLAS