Nedostatak vitamina D povećava rizik od smrtnosti

Izvorno istraživanje koje su proveli Joshua i sur. objavljeno je 25. listopada 2022. godine u časopisu „Annals of Internal Medicine“. Nizak status vitamina D povezuje se s povećanom smrtnošću, ali nedostaju randomizirana ispitivanja na sudionicima s teškom deficijencijom vitamina D.

OGLAS