II. hrvatski kongres jednodnevne kirurgije

Autor: Ana Bosak Veršić

Hrvatsko društvo za jednodnevnu kirurgiju organiziralo je 2. hrvatski kongres jednodnevne kirurgije. Na kongresu je bilo registrirano više od 150 sudionika, a održano je 50-ak predavanja. Skup je, uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva zdravstva, imao i međunarodni karakter. Uzvanicima se putem videolinka obratio i predsjednik Međunarodnog društva za dnevnu kirurgiju te izvrsnim predavanjem uveo sudionike u radni dio kongresa. U sklopu kongresa osnovana je i Sekcija bolničke dentalne medicine Hrvatskog društva za jednodnevnu kirurgiju te Društvo za jednodnevnu kirurgiju medicinskih sestara. Plan je nastavak održavanja kongresa u razmacima od dvije godine u suradnji s novoosnovanim društvima te povremene tematske radionice iz jednodnevne kirurgije

OGLAS