Crijevna sluznica i COVID-19

Autor: Sanda Mustapić, Ida Tješić-Drinković, Biljana Knežević, Žarko Babić, Marko Banić
Sažetak:

SARS CoV-2, koji izaziva bolest COVID-19 (engl. CoronaVirus Disease 2019) u organizam ulazi putem ACE2 receptora i TMPRSS2 na stanicama dišnoga i gastrointestinalnoga sustava i uzrokuje gastrointestinalne simptome u do 53% bolesnika. Prema učestalosti simptoma najzastupljeniji su: gubitak apetita, proljev, mučnina i povraćanje te bol u trbuhu. Prisutnost simptoma u gastrointestinalnome sustavu, posebno bolova u trbuhu upućuje na teži tijek bolesti s mogućnošću razvoja akutnoga respiratornoga distresnoga sindroma (ARDS). Postoje dvije teorije dospijevanja virusa u gastrointestinalni sustav, jedna je oralno-fekalni put prijenosa virusa dok je druga krvožilnim putem. Oralno-fekalni put nije potvrđen jer infektivni oblik virusa nije izoliran iz stolice već samo iz intestinalnoga tkiva. Detekcija virusa RNK u stolici ne znači i širenje infektivnoga virusa i izazivanje bolesti. Od značenja je da se virus u crijevu zadržava još neko vrijeme nakon negativnoga obriska iz nosa. Produljeno izlučivanje virusnoga RNK u stolici u odnosu na uzorke iz respiratornoga sustava zabilježeno je u 70,3% bolesnika. SARS CoV-2 djeluje na mikrobiom narušujući biološku raznolikost uz porast oportunističkih te reduciran broj komenzalnih bakterija. Dio simptoma COVID-a 19 kao što je proljev objašnjava se narušenom funkcijom ACE2-receptora te posljedičnom disregulacijom crijevnih ionskih transportera i prodorom virusa u submukozu

Ključne riječi:
mikrobiota; SARS CoV-2; sluznica probavnoga sustava

OGLAS