"Novi izazovi u pedijatriji 8 - Dijete i pandemija" - Irena Bralić i sur.

Autor: Blaženka Kljaić Bukvić, Ljerka Cvitanović-Šojat

OGLASIzdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2022.
Format: 16,5 x 23,5 cm;
Uvez: meki
Opseg: 189 stranica, 21 poglavlje

 

Recenzirane rukopise objavljene u priručniku „Dijete i pandemija“ godine 2022. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) uvrstilo je u visokoškolske udžbenike, a izdavačka kuća Medicinska naklada iz Zagreba uključila u Biblioteku priručnika trajnog medicinskog usavršavanja s Tečaja I. kategorije u ciklusu „Novi izazovi u pedijatriji – NIP“. Stručna urednica priručnika je doc. prim. dr. sc. Irena Bralić, ujedno i osnivačica i voditeljica NIP tečajeva 1. kategorije trajne izobrazbe s međunarodnim sudjelovanjem. U Zagrebu je od 4. do 6. ožujka 2022. održan 8. NIP tečaj, a priručnik prenosi predavanja priznatih stručnjaka iznesenih na tečaju. Čitateljima čak 27 autora i koautora prenosi znanstvena dostignuća, znanja i iskustva u 21 poglavlju, koja su na 189 stranica podijeljena na pet tematskih cijelina. Tekstovi su nadopunjeni tablicama i slikama, kao i ključnim porukama koje su posebno istaknute, a nakon svakog poglavlja navodi se najnovija literatura – ukupno 454 reference.

U priručniku „Dijete i pandemija“ najveći dio radova posvećen je djeci i COVID-19 pandemiji. Urednica uvodi u prvom poglavlju i novi termin – sindemija – koji je dugo poznat, ali nije u svakodnevnoj upotrebi. Tim terminom se ističe da dijete nema samo svakodnevne smetnje i ograničenja što se tiče bolesti COVID-19, već brojna djeca imaju i komorbiditete (bilo koja medicinska dijagnoza), a mnoga su i zlostavljana odnosno traumatizirana, gladna, a neka i u ratnom okruženju. Još pet autora iznosi u svojim tekstovima javnozdravstvenu epidemiološku analizu, prikaz multisistemskog upalnog sindroma vezanog uz COVID- 19, utjecaj na mentalno zdravlje djece i roditelja, a što je jako važno i utjecaj na zdravlje zdravstvenih radnika, uza smjernice za izvanbolničko liječenje pneumonije. U zasebnom poglavlju iznesene su preporuke za cijepljenje imunovulnerabilnih skupina djece, pogledi pedijatra i infektologa na cijepljenje protiv COVID-a 19, kao i aspekti organizacije cijepljenja kod djece i adolescenata. U poglavljima o poremećajima jezika, govora i komunikacije te izabranim poglavljima iz dječje psihijatrije multidisciplinarno su prikazani najnoviji stavovi, iskustva, način dijagnostike, terapijski postupci i liječenje. U tematskoj cjelini „Iz prakse za pedijatrijsku praksu“ dane su smjernice u vezi prehrane i dijeta, prikazana hitna stanja u dermatologiji kao i preporuke za očuvanje funkcije nosne sluznice tijekom COVID-19 bolesti. Svaki od navedenih radova pridonosi znanstvenom promišljanju i obradi aktualne problematike u djece.

U hrvatskoj pedijatrijskoj literaturi nedostaje obrađivanje trenutačnih tema/problema u vezi djece i adolescenata, a ovaj priručnik ima najprikladniji pristup aktualnoj temi kao i u ostaloj tematici koju obrađuje. Priručnik je namijenjen svima koji se bave djecom, što uključuje pedijatre, sve ostale medicinske i stomatološke stručnjake koji se bave djecom, kao i suradne struke: psihologe, logopede, edukacijske rehabilitatore, sociologe, pedagoge, socijalne radnike i suce koji se bave obiteljskim pravom. Priručnik je ne samo pomoć u svakodnevnom radu, već je koristan i za edukaciju mladih stručnjaka.