Hiperviskozna sperma. Novi kontraceptiv?

OGLAS


Prostata specifični antigen (PSA) je za prostatu specifična serin proteaza koja hidrolizira semenogelin (SEMG1), protein odgovoran za održavanje sperme u gel-stanju (jako viskoznom stanju). Naime, unutar ejakulata semenogelin stvara gelu sličnu mrežu isprepletenu raznim proteinima u koju su „zarobljeni“ spermiji. Nakon ejakulacije PSA razgrađuje SEMG1 pa sperma iz gel-stanja prelazi u manje viskozno stanje; proces se naziva likvefakcija (otapanje) (engl. liquefaction). Jako viskozna sperma i poremećena likvefakcija smanjuju pokretljivost spermija i pridonose neplodnosti.

Nespecifičan inhibitor serin proteaze, AEBSF, sprječava proteolitičku razgradnju SEMG1 u miševima. U članku objavljenom u „Biology of Reproduction“ (DOI: 10.1093/biolre/ioac023) ispitivan je učinak AEBSF na razgradnju SEMG1 i kao posljedicu toga promijenjenu likvefakciju i pokretljivost spermija u ejakulatima dobivenim od zdravih muškaraca. Nađeno je da AEBSF ima dvojako kontraceptivno djelovanje: 1) sprječava razgradnju SEMG1, što održava spermu u jako viskoznom stanju (gel stanje); 2) smanjuje pokretljivost spermija.

 

Jako viskozna sperma i poremećena likvefakcija smanjuju pokretljivost spermija i pridonose neplodnosti. Može li se održavanje sperme viskoznom upotrijebiti kao kontraceptiv?

Da bi se isključilo moguće toksično djelovanje AEBSF-a, tj. da bi se odredilo je li inhibicija PSA sama za sebe dovoljna za dokidanje razgradnje SEMG1, upotrebljena su neutralizirajuća PSA protutijela. Nađeno je da ta protutijela učinkovito sprečavaju razgradnju SEMG1 sa zanemarivim učinkom na pokretljivost spermija.

Sve to pokazuje da inhibicija aktivnosti PSA može spriječiti proteolitičku razgradnju semenogelina i blokirati proces likvefakcije. Rezultat je hiperviskozna sperma.

Nalazi bi mogli omogućiti razvoj novih oblika nehormonalne kontracepcije s obzirom da su kondomi i spermicidi neučinkoviti u oko 13 do 21%, a hormonalna kontracepcija, iako pouzdanija od kondoma i spermicida, može u nekim slučajevima biti kontraindicirana, a i nije uvijek dostupna.