Regenerativna medicina – obnova oštećenog tkiva jetre

Za razliku od riba i daždevnjaka, sisavci nemaju razvijenu značajniju sposobnost regeneracije tkiva i/ili dijelova tijela. Regeneracija je povezana s dediferencijacijom stanica, nakon čega slijedi njihova proliferacija. Razlog zbog koga se tkiva u sisavaca uglavnom ne mogu regenerirati je nemogućnost dediferencijacije stanica...

OGLAS