Modeli predviđanja za akutni rinosinusitis i akutni bakterijski rinosinus

Poznata je zabrinutost zbog prekomjernog korištenja antibiotika u bolesnika s akutnim rinosinusitisom (ARS) jer je teško identificirati one koji imaju koristi od liječenja antibioticima. Časopis „British Journal of General Practice“ u izdanju od 20. svibnja 2022. objavio je rezultate istraživanja dijagnostičkih modela predviđanja za akutni rinosinusitis potvrđen kompjutoriziranom tomografijom i akutni bakterijski rinosinusitis potvrđen kulturom, u odraslih pacijenata.

OGLAS