XI. Croatian Esthetic Medicine Symposium

Croatian Esthetic Medicine Symposium prije svega je događaj tijekom koga se, uz detaljnu teorijsku podlogu, doktorima medicine i dentalne medicine pruža mogućnost da iz prve ruke promatraju i usvajaju najnovije trendove anti-aging medicine od svjetskih i domaćih stručnjaka. Teorijski je dio ove godine bio organiziran u hotelu Royal, a radni moduli u Edukacijskom centru Hrvatskog društva za estetsku medicinu u bolnici Thalassotherapia Opatija. Kao i svake godine, skup je imao i humanitarnu notu: ove je godine dio sredstava doniran Dječjoj bolnici Klaićeva u Zagrebu

OGLAS