Analozi vitamina D u kroničnoj bubrežnoj bolesti

Autor: Lidija Orlić
Sažetak:

Analozi su spojevi koji su strukturno slični, ali se razlikuju prema svojstvima. Kalcitriol, prirodni analog vitamina D, prvi je bio umjetno sintetiziran i prvi se počeo primjenjivati u bolesnika na dijalizi u renalnoj ostedistrofiji. Poslije tijekom godina sintetizirani su novi analozi vitamina D, koji imaju manju kalcijemijsku aktivnost. Glavna njihova primjena u nefrologiji jesu mineralno-koštani poremećaji u kroničnoj bubrežnoj bolesti. Najčešće primjenjivani u području nefrologije uz kalcitriol jesu: parikalcitol, alfakalcidiol i dokserkalciferol. Maksakalcitol i falekalcitriol su dostupni samo u Japanu i primjenjuju se za promjene u koštanome metabolizmu u bolesnika na dijalizi. Osim utjecaja na biljege koštanoga metabolizma moguć je povoljan utjecaj analoga vitamina D na druge organske sustave te na smanjenje proteinurije. Izbor analoga vitamina D ovisit će o dostupnosti i kliničkoj indikaciji.

Ključne riječi:
analozi vitamina D; kalcitrol; mineralno-koštani poremećaji u kroničnoj bubrežnoj bolesti; parikalcitol

OGLAS