Vitamin D u kroničnoj bubrežnoj bolesti

Autor: Draško Pavlović, Dajana Katičić, Boris Kudumija
Sažetak:

Vitamin D je važan hormon u regulaciji mineralnog metabolizma i u pregradnji i mineralizaciji kostiju. Postojanje receptora za vitamin D (VDR) u mnogim stanicama dokaz je da vitamin D ima značenje i u mnogim drugim fiziološkim procesima. Manjak vitamina D prisutan je u velikome broju zdravih osoba, a posebno u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću. Nažalost, ne postoje jasne preporuke kako i kada nadoknaditi vitamin D u KBB-u. Učinak nativnog vitamina D (ergokalciferola ili kolekalciferola) na mineralni metabolizam mnogo je slabije izražen nego učinak kalcitriola ili analoga vitamina D. Ipak ergokalciferol i kolekalciferol mogu svojim učinkom na VDR u mnogim stanicama imati povoljan učinaka na lokalno autokrino i parakrino djelovanje kalcitriola.

Ključne riječi:
kronična bubrežna bolest; vitamin D

OGLAS