Psoriasis - Mirna Šitum, Vedrana Bulat i sur.

Autor: Marko Pećina


Izdavač: C.T.- Poslovne informacije d.o.o. i HAZU
Godina izdavanja: 2022.
Format: 17 X 24 CM ;
Uvez: tvrdi
Opseg: 176 stranica

 

Djelo je priručnik sa svim obilježjima znanstvene monografije: sveobuhvatnim znanstvenim i stručnim pristupom obrađuje složenu problematiku psorijaze kao jedne od najkompleksnijih dermatoza koje značajno utječu na sveukupno zdravlje i kvalitetu života oboljelih.

Rukopis obuhvaća 176 stranica teksta, 57 fotografija i 17 tablica te 478 referenci hrvatskih i inozemnih autora, koje su navedene iza svakog poglavlja i citirane u tekstu.Knjiga se sastoji od 16 poglavlja, u kojima su, logičnim slijedom, sveobuhvatno obrađene tematske cjeline vezane uz psorijazu. Nakon predgovora prve stručne urednice, tema počinje poglavljem o novoprihvaćenom entitetu „psorijatična bolest“ koji, osim kože, obuhvaća sve organske sustave. Slijede poglavlja o terapijskim modalitetima psorijaze, i to od lokalne, s posebnim osvrtom na naftalanoterapiju, preko konvencionalne sustavne do suvremene biološke terapije, koja predstavlja revolucionarni pomak u liječenju psorijaze kao kronične bolesti u čijem nastanku su otkriveni imunološki mehanizmi nastanka. Nakon poglavlja o terapiji, obrađeno je poglavlje o komorbiditetima i pridruženim bolestima u psorijatičnoj bolesti, a zatim i poglavlje o psorijatičnom artritisu kao čestoj inačici psorijaze pridruženoj promjenama na koži, ali i kao samostalnom entitetu. Slijede poglavlja o psorijazi i pridruženom nizu kardiovaskularnih bolesti te o psorijazi i autoimunim buloznim dermatozama. Istaknuta su poglavlja o novim smjernicama u liječenju psorijaze i o psorijazi u dječjoj dobi. Nekoliko poglavlja obrađuje psihološke i psihijatrijske aspekte psorijaze, koji su nedjeljivi od fizičkih aspekata prezentacije bolesti. Redom su to poglavlja o psihosocijalnom teretu psorijaze, psihološkim aspektima psorijaze i autoimunosnih bolesti i psihoterapijske intervencije, kao i poglavlje o psihološkom pristupu liječenju kroz primjenu metode usmjerene svijesti (engl. mindfulness). To su posebno vrijedna i iscrpna poglavlja, koja opisuju psihološki teret bolesti zbog čega psorijaza pripada skupini težih psihodermatoloških bolesti. Posljednje poglavlje posvećeno je ranom prepoznavanju i praćenju psorijaze u medicini rada.

Terminologija cijelog djela je usklađena, suvremena i jasna. Sadržaj rukopisa, iako rad brojnih autora, iznesen je pregledno i jasno u jezičnom i sadržajnom smislu, a kvalitetu znanstvene monografije potvrđuju i pokrate koje se nalaze na kraju knjige.

„Knjiga ῾Psoriasis᾽ znanstvena je monografija po obilježjima znanstvene suvremenosti i kvalitete teksta, a priručnik prema potrebama edukativnog stručnog i praktičnog štiva bogatog fotodokumentacijom, tabličnim prikazima i smjernicama korisnim za rad u svakodnevnoj praksi. U mnogim temama u knjizi jasno se iskazuje nužnost interdisciplinarne suradnje i multidisciplinarnog pristupa, što je ujedno i jedini ispravan put cjelovitom pristupu bolesnicima sa psorijazom. Ova znanstvena monografija-priručnik namijenjena je liječnicima specijalistima i specijalizantima dermatovenerologije, interne i obiteljske medicine, fizikalne medicine i reumatologije, psihijatrije, medicine rada i sporta, kao i polaznicima poslijediplomskih stručnih i doktorskih studija.

I, zaključno, kao što je u predgovoru naglasila urednica, tehnološki i terapijski napredak doveo je do promjene paradigme u razumijevanju psorijaze, a time i postavljanju ciljeva liječenja. Konačni cilj jest čista ili gotovo potpuno čista koža. Upravo nas ova knjiga podučava kako doći do tog cilja i stoga je iznimno vrijedan doprinos suvremenoj dermatološkoj literaturi.“