Sistemska primjena kortikosteroida u liječenju bolesti COVID-19

Sistemski kortikosteroidi koriste se za liječenje COVID-19 bolesnika djelujući na ublažavanje imunološkog odgovora. Dokazano je da primjena kortikosteroida smanjuje smrtnost i do sada su jedna od rijetkih mogućnosti liječenja COVID-19 bolesnika. Unatoč tome, potrebno je procijeniti koja je veličina učinka, sigurnost dokaza, optimalni način liječenja kao i odabir pacijenata s najviše koristi.

OGLAS


Cilj sustavnog preglednog članka bio je procijeniti je li sistemska primjena kortikosteroida učinkovit i siguran odabir liječenja COVID-19 bolesnika. Pretraženo je devet elektroničkih baza podataka do 16. travnja 2021., a uključena su sva randomizirana kontrolirana istraživanja (RCT) koja su procjenjivala učinak kortikosteroida u liječenju COVID-19 bolesnika bez obzira na dob, spol i rasu bolesnika kao ni težinu bolesti.

U analizu su uključene sljedeće usporedbe: sistemski kortikosteroidi i uobičajena njega u usporedbi s uobičajenom njegom (plus/minus placebo), usporedba raznih doza, usporedba različitih vremena početka liječenja (rano/kasno), različiti kortikosteroidi i usporedba sistemskih kortikosteroida s ostalim aktivnim supstancijama.

Isključena su istraživanja koja su analizirala učinak kortikosteroida u kombinaciji s drugim aktivnim komponentama, inhalacije ili lokalnu primjenu kortikosteroida i kortikosteroidi u dugotrajnom liječenju COVID-19 bolesnika.

U analizu je uključeno 11 RCT-ova s 8075 bolesnika, od kojih 7041 (87%) potječe iz visokorazvijenih zemalja. Ukupno su 3072 bolesnika liječena kortikosteroidima, a većina je primala deksametazon (n = 2322). Pronađena su 42 istraživanja koja su u tijeku i 16 istraživanja za koje se navodi da su završena, ali još uvijek nemaju javno dostupne rezultate.

Hospitalizirane osobe sa sumnjom ili potvrđenom COVID-19 bolesti

Sistemski kortikosteroidi plus uobičajena njega prema uobičajenoj njezi plus/minus placebo. Uključeno je 10 RCT-ova (7989 ispitanika), od kojih jedno istraživanje nije izvijestilo o bilo kojem od unaprijed navedenih ishoda toga sustavnog preglednog članka te je sveukupna analiza napravljena temeljem rezultata devet istraživanja.

Smrtnost od svih uzroka (najdulje moguće praćenje): sistemski kortikosteroidi plus uobičajena njega vjerojatno će blago smanjiti smrtnost od svih uzroka u ljudi s COVID-om 19 u usporedbi samo s uobičajenom njegom (medijan 28 dana: razlika u riziku od 30 na 1000 sudionika manja je od stope kontrolne grupe od 275 na 1000 sudionika; omjer rizika (RR) 0,89, interval pouzdanosti 95% (CI) 0,80 do 1,00; 9 RCT -a, 7930 sudionika; dokazi umjerene kvalitete).

Dani bez mehaničke ventilacije: kortikosteroidi mogu povećati broj dana bez mehaničke ventilacije (MD 2,6 dana više od stope kontrolne skupine od 4 dana, 95% CI 0,67 do 4,53; 1 RCT, 299 ispitanika; dokazi niske kvalitete).

Nova potreba za invazivnom ventilacijom: dokazi su niske pouzdanosti. Zbog visokog rizika od pristranosti koji proizlazi iz smrti koje su se dogodile prije invazivne ventilacije, autori nisu bili sigurni u veličinu i smjer učinaka te je analiza prezentirana samo opisno.

Za ishode kvaliteta života, ozbiljne nuspojave, bolničke infekcije i neurološke ishode analiza nije napravljena zbog nedostataka istih u uključenim istraživanjima ili zbog velikog rizika od pristranosti i heterogenih definicija nuspojava.

Različite vrste, doze ili vrijeme primjene sistemskih kortikosteroida. Samo je jedno istraživanje uspoređivalo učinak metilprednizolona s deksametazonom. Dokazi o smrtnosti i potrebi za invazivnom mehaničkom ventilacijom vrlo su niski zbog malog broja sudionika (n = 86). O ostalim ishodima nema podataka. Nisu pronađena istraživanja koja su uspoređivala različite doze ili vremena primjene kortikosteroida.

Ambulantni bolesnici s asimptomatskom ili blagom bolešću

Trenutačno nema objavljenih studija o populacijama s asimptomatskom infekcijom ili blagom bolešću.

Zaključak

Dokazi umjerene kvalitete pokazuju da sustavna primjena kortikosteroida vjerojatno neznatno smanjuje smrtnost od svih uzroka bolesnika hospitaliziranih zbog simptomatskog COVID-a 19. Dokazi niske kvalitete ukazuju da može doći i do povećanja dana bez potrebe za mehaničkom ventilacijom. Trenutačno nema dokaza o primjeni kortikosteroida kod asimptomatskih bolesnika ili bolesnika koji su razvili blagu bolest (koji nisu hospitalizirani).

Autori ovog preglednog članka pronašli su 42 istraživanja koja su u tijeku i 16 dovršenih, ali neobjavljenih RCT-a u registrima pokusa koji sugeriraju moguće promjene procjena učinka i izvjesnu promjenu dokaza u budućnosti. Većina istraživanja koja su u tijeku uključivala je bolesnike kojima je na početku potrebna respiratorna podrška. Ovaj sustavni pregledni članak u Cochrane knjižnici jedan je od tzv. živućih sustavnih preglednih članaka koji se obnavljaju tjedno.


Wagner C, Griesel M, Mikolajewska A, et al. Systemic corticosteroids for the treatment of COVID‐19. Cochrane Database Syst Rev 2021. Aug 16th. CD014963.