SDF u preventivi i kurativi karijesa osjetljive populacije

Otopina srebrnog diamin fluorida (engl. silver diamine fluoride, SDF) prvo se počela primjenjivati u azijskim zemljama (Japanu) te se već desetljećima primjenjuje u trećim zemljama. U SAD-u je inicijalno odobrena (FDA) 2014. godine za zaštitu pri pojačanoj osjetljivosti zuba. Primjena SDF-a dobiva novi zamah jer su indikacije u pojedinim američkim državama, od terapeuta, spontano proširene i na preventivu, čak i kurativu karijesa specifičnih dobnih skupina i stanja. Sugerira se da SDF pomaže u liječenju karijesa bez traume kod djece mlađe od pet godina te u liječenju starije populacije.

OGLAS