Prevalencija i prediktori potencijalno neprikladnog propisivanja lijekova odraslim osobama srednje dobi

Potencijalno neprikladno propisivanje (PNP) često je kod starijih odraslih osoba i poznato je da je povezano s polipragmazijom i multimorbiditetom. Manje se zna o prevalenciji i uzrocima PNP-a u odraslih osoba srednje dobi.

OGLAS