Preliminarni nalazi sigurnosti mRNA cjepiva COVID-19 u trudnica

OGLAS


Brojne trudnice u Sjedinjenim Američkim Državama primaju mRNA cjepivo protiv koronavirusne bolesti 2019 (COVID-19), ali su podaci o njihovoj sigurnosti u trudnoći ograničeni. Tom T. Shimabukuro i suradnici uime CDC v-safe COVID- 19 Pregnancy Registry Team objavljuju u „New England Journal of Medicine“, izdanje od 21. travnja 2021. godine, rezultate istraživanja o primjeni mRNA cjepiva u trudnica.

SARSFoto: Aarón Blanco Tejedor / Unsplash

Trudnice su isključivane iz unaprijed odobrenih kliničkih istraživanja, pa su dostupni bili samo ograničeni humani podaci o sigurnosti tijekom trudnoće. Trudnice s COVID- om 19 imaju povećani rizik od teških bolesti (što rezultira npr. prijamom na odjel intenzivne njege, ekstrakorporalnom membranskom oksigenacijom ili mehaničkom ventilacijom) i smrću, u usporedbi s osobama reproduktivne dobi koje nisu trudne. Nadalje, trudnice s COVID- om 19 mogu biti izložene povećanom riziku od negativnih ishoda trudnoće, poput prijevremenog porođaja, u usporedbi s trudnicama koje ne boluju od COVID-a 19.

Istraživanje je provedeno od 14. prosinca 2020. do 28. veljače 2021. Ukupno je sudjelovala 35.691 trudnica, dobi od 16 do 54 godine. Bolovi na mjestu injekcije zabilježeni su češće među trudnicama nego među ženama koje nisu bile trudne, dok su glavobolja, mialgija, zimica i vrućica zabilježeni rjeđe nego u žena koje nisu bile trudne. Između 3958 sudionica upisanih u registar trudnoće, 827 je završilo trudnoću u razdoblju istraživanja, od kojih je u 115 (13,9%) došlo do gubitka ploda, a 712 (86,1%) trudnoća je rezultiralo živorođenim djetetom (uglavnom među sudionicama cijepljenima u trećem tromjesečje).

Neželjeni ishodi u novorođenčadi uključivali su prijevremeni porod (9,4%) i veličinu ploda premalenu za gestacijsku dob (3,2%); nije zabilježena smrtnost novorođenčadi. Iako nisu izravno usporedivi, izračunati udjeli neželjenih ishoda trudnoće i neonatalnih ishoda kod žena cijepljenih protiv COVID-a 19, koje su iznijele trudnoću, bili su slični incidencijama zabilježenim u istraživanjima koja su uključivala trudnice, a koja su bila provedena prije pandemije COVID-a 19. Između 221 prijavljenog neželjenog događaja povezanog s trudnoćom, najčešće je prijavljivan spontani pobačaj (46 slučajeva).

Preliminarni nalazi nisu pokazali jasne sigurnosne signale među trudnicama koje su primile mRNA cjepiva protiv COVID-a 19. Međutim, potrebno je više dugotrajnih praćenja, uključujući praćenje velikog broja žena cijepljenih tijekom ranijeg razdoblja trudnoće, za informaciju o ishodima u majke, ishodima trudnoće i u dojenčadi. Smjernice su da cjepiva protiv COVID-a 19 ne smiju biti uskraćena trudnicama.