„Mišićno-koštani poremećaji i bolesti kod pijanista: pouke prošlosti i poruke mladima“ - Iva Bartolić, Ladislav Krapac

Autor: Vida Demarin, Darko Breitenfeld, Mislav Pap

OGLASIzdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2021.
Format: 17 x 21 cm
Uvez: meki
Opseg: 156 stranica

 

Glazba i medicina stoljećima su bili povezani u smislu terapijske pomoći glazbe u medicinskim problemima. Vremenom se uvidjelo da bolesti mogu djelovati i na kreativnost skladatelja, o čemu su i oni sami pisali, napose boležljiviji poput E. Griega i ostalih. Glazbenici izvođači imali su također izrazite probleme, o čemu se posebno piše posljednjih stotinjak godina. Hrvatska je vodeća zemlja u ovom dijelu Europe koja se bavi problemima glazbe i medicine na područjima psihijatrije, neurologije i fizijatrije u sklopu Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog liječničkog glazbenog društva (s nizom specijalista pojedinih struka) te Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

Autori Iva Bartolić, mag. mus., i prim. dr. sc. Ladislav Krapac u tekstu priručnika „Mišićno-koštani poremećaji i bolesti kod pijanista: pouke prošlosti i poruke mladima“ na zanimljiv i poučan način sustavno prikazuju zdravstvene probleme koji se javljaju kod pijanista. Priručnik je usmjeren "sjedećim zanimanjima" – uz glazbenike i informatičarima – koji pripadaju u skupinu tzv. disumulanata (imaju zdravstvene probleme, ali ih zanemaruju).

Tekst je strukturiran i vodi čitatelja od prikaza osobnog problema mlade pijanistice, preko odlomka o povijesti medicine, anatomije ruke, uzroka nastajanja bolesti i ozljeda, do rezultata vlastitog istraživanja o tegobama lokomotornog sustava u stanovništvu sa statistički obrađenim rezultatima istraživanja. Glazbenik izvođač može prepoznati smetnje već na početku njihovog nastajanja te su ukazane mogućnosti pomoći u cilju sprječavanja nastanka smetnji. Slijede poglavlja o mišićno- koštanim ozljedama, koje su detaljno opisane, kao i načini njihovog liječenja, te o povratku sviranju nakon ozljede kao i razvoju ovisnosti o psihoaktivnim tvarima. U poglavlju „Kako dalje?“ dane su preporuke za uspješni nastavak karijere, a u posebnom dijelu obrađena je ergonomika u glazbenika. Umjesto zaključka, autori naglašavaju važnost pouka prošlosti i daju one za budućnost. Priručnik će pomoći mnogim mladim (i ne samo mladim) pijanistima i njihovim nastavnicima u sagledavanju mogućih zdravstvenih poteškoća, njihovom ranom dijagnosticiranju i načinima liječenja, s naglaskom na potrebu prevencije, i omogućiti im nesmetano uživanje u zanimanju koje su odabrali.

Posebnu vrijednost knjizi daje iskustvo autorice te detaljni i konkretni opisi problema s kojima se susrela kao i mogućnostima njihova rješavanja. Također, iznesen je pregled uzroka najčešćih oboljenja i prikaz njihove kliničke slike. Glazbenici su posebno osjetljiva skupina za obolijevanje od mišićno-koštanih bolesti jer su dijelovi tog sustava zbog stalne upotrebe podložni trošenju i ozljedama. Kao prvi korak u rješavanju problema nužno je njegovo (poželjno i pravovremeno) prepoznavanje, što u mnoštvu u najmanju ruku upitnih informacija ima posebno značenje. Posebno se naglašava važnost prevencije te je iznesen i podsjetnik na rizične čimbenike na koje se može utjecati. Priručnik popraćen bogatim bibliografskim podacima zainteresiranim će pijanistima i ostalim glazbenicima pomoći u rješavanju zdravstvenih problema koji ih svakodnevno ometaju u kreativnom muziciranju. Tekst je bogato ilustriran crtežima, posebno iz područja anatomije ruke, a i fotografijama simpozija održanih u Zagrebu na temu medicine i umjetnosti.

Suvremenim iznošenjem poteškoća, s mogućnošću praktične pomoći, djelo pridonosi poboljšanom preventivnom, dijagnostičkom, terapijskom i rehabilitacijskom rješavanju problematike. Ranim otkrivanjem zamora i boli glazbenici i informatičari pridonose prevenciji bolesti i radne nesposobnosti. Disimulacija, osobito tegoba i/ili bolesti lokomotornog sustava, uz ionako sve učestaliju neopravdanu potrošnju u obradi, ali i u liječenju stanovništva tzv. alternativnom medicinom, bit će sve veći i javnozdravstveni problem. Primarna prevencija kroz zdravstveni odgoj, prepoznavanje faktora rizika, a sekundarna prevencija pravodobnim ranim uočavanjem tegoba i kliničke slike, liječenje i rehabilitaciju kroz tzv. holistički i multidisciplinarni sustav, čemu pridonosi i ovaj priručnik, temelj je moderne medicine.