Google Trends kao metoda za rano detektiranje pojave novih slučajeva COVID-a 19

Autor: Tado Jurić
Sažetak:

Znajući da je guglanje aktivnost koju pojedinci najprije poduzimaju pri traženju odgovora na brojna pitanja, pa tako i pitanje zdravlja, Google je uspio stvoriti iznimno korisnu bazu podataka o praćenju i širenju pandemije COVID-a 19 u SAD-u. Donosimo rezultate testiranja metode na primjeru Hrvatske koja omogućuje otkrivanje i predviđanje pojave novih slučajeva COVID-a 19 u ranoj fazi koristeći se analitičkim alatom Google Trends (GT). Osnovna korist predloženog pristupa ogleda se u detektiranju novih lokacija i žarišta širenja pandemije, čime se mogu pravovremeno preusmjeriti resursi javnog zdravstva te djelovati preventivno u daljnjem širenju zaraze, primjerice uvođenjem dodatnih mjera na određenom području

Ključne riječi:
COVID-19; Google; Google Trends; Hrvatska; predviđanje širenja pandemije

Preuzmite članak u PDF formatu ovdje

OGLAS