Kronična bubrežna bolest i propisivanje lijekova

Autor: Juraj Jug
Sažetak:

Kronična bubrežna bolest (KBB) često je zanemarena u svakodnevnoj kliničkoj praksi, a znatno utječe na brzinu eliminacije velikoga broja lijekova. Čak 50% svih zabilježenih nuspojava lijekova nastaje u bolesnika s KBB-om, od kojih većina nije opasna za život, no može znatno narušiti kvalitetu života bolesnika. Nesteroidni antireumatici, metformin, glimepirid, nitrofurantoin, digoksin, dabigatran i metotreksat, samo su neki često propisivani lijekovi koji su apsolutno kontraindicirani u G4 i G5 stadiju KBB-a, dok je u G3 stadiju potrebna redukcija doze. Varfarin, atorvastatin, moksifloksacin, gliklazid, pioglitazon, amiodaron, escitalopram i benzodiazepini nisu ovisni o bubrežnoj funkciji. Budući da su šećerna bolest i arterijska hipertenzija glavni uzroci KBB-a, hipoglikemici, antihipertenzivi i antikoagulansi najčešći su dozom neprilagođeni lijekovi, dok nesteroidni antireumatici, kao najprimjenjivaniji lijekovi uopće, svojim mehanizmom djelovanja mogu izravno ubrzati propadanje nefrona. Potrebno je obratiti pozornost na pravilno dijagnosticiranje i klasifikaciju KBB-a te propisivati lijekove u odgovarajućim dozama.

Ključne riječi:
arterijska hipertenzija; kontraindikacija; kronična bubrežna bolest; kronična terapija; šećerna bolest

Preuzmite članak u PDF formatu ovdje

OGLAS