Blokatori RAAS-a u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću

Autor: Ivana Vuković Brinar, Karlo Kurtov
Sažetak:

Progresivni gubitak bubrežne funkcije, kao temeljno obilježje kronične bubrežne bolesti (KBB), uz visoki rizik za kardiovaskularne (KV) incidente važan je klinički izazov. Primjena inhibitora reninangiotenzin-aldosteronskoga sustava (RAAS) opravdana je praktički u svim stadijima KBB-a, primarno zbog povoljnih kardioprotektivnih i renoprotektivnih učinaka. Sukladno kliničkoj praksi i medicini zasnovanoj na dokazima, naglasak treba staviti na blokatore RAAS-a koji su istraživani u kliničkim istraživanjima KBB-a. Irbesartan i losartan preporučeni su u liječenju dijabetičke nefropatije, ramipril je lijek izbora u KBB-u s visokom proteinurijom. Ramipril, trandolapril, lisinopril i perindopril usporuju progresiju bubrežne bolesti, smanjuju proteinuriju te drastično smanjuju incidenciju KV-incidenata, KV i ukupni pomor. Ipak, uključivanje RAAS-blokade nosi rizike povezane s razvojem hiperkalijemije te rjeđe hipotenzije i akutne ozljede bubrega. Kardioprotektivni i renoprotektivni učinak nadmašuju utjecaj kontrole arterijske hipertenzije, dok se rizici mogu minimalizirati adherencijom bolesnika preporučenim mjerama te podrobnim kliničkim praćenjem.

Ključne riječi:
kronična bubrežna bolest; renin-angiotenzin-aldosteronski sustav

OGLAS