Trebamo li novu definiciju i klasifikaciju kronične bubrežne bolesti?

Autor: Draško Pavlović, Luka Vidović
Sažetak:

Prije 19 godina KDOQI (engl. US Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) objavio je smjernice za definiciju, dijagnozu i klasifikaciju kronične bubrežne bolesti (KBB). Cilj je bio pomoći zdravstvenim djelatnicima pravodobno prepoznati kroničnu bubrežnu bolest, usporiti oštećenje bubrežne funkcije i spriječiti mnogobrojne komplikacije. Ubrzo nakon toga, a posebno nakon KDIGO-ovih (engl. Kidney Disease: Improving Global Outcomes) nadopuna smjernica 2012. godine, uslijedila je rasprava o mogućem povećanom riziku za precjenjivanje i podcjenjivanje broja bolesnika s KBB-om i potrebi prilagođivanja klasifikacije životnoj dobi. Za sada nema dovoljno dokaza o potrebi za novom definicijom i kategorizacijom KBB-a. Ipak, treba biti oprezan u postavljanju dijagnoze KBB-a u mlađih i starijih osoba.

Ključne riječi:
definicija; dob; kronična bubrežna bolest

OGLAS